מרחק Bergen, Hordaland - Fitjar

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לFitjar הוא 51 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Fitjar (2,911 תושבים) נמצאת בהורדלנד. Hordaland והורדלנד נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לFitjar הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לFitjar הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .