מרחק Bergen, Hordaland - Kristiansund

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לKristiansund הוא 330 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Kristiansund (24,131 תושבים) נמצאת בMøre og Romsdal. Hordaland וMøre og Romsdal נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לKristiansund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לKristiansund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

בטיסה

Bergen: Bergen Airport, Flesland BGO
Kristiansund: Kristiansund Airport, Kvernberget KSU