מרחק Bergen, Hordaland - Norheimsund

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לNorheimsund הוא 45 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Norheimsund (2,224 תושבים) נמצאת בהורדלנד. Hordaland והורדלנד נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לNorheimsund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לNorheimsund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .