מרחק Bergen, Hordaland - אוסלו

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לאוסלו הוא 304 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) ואוסלו (623,966 תושבים) נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לאוסלו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לאוסלו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .