מרחק Bergen, Hordaland - Tromsø

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לTromsø הוא 1,209 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Tromsø נמצאת בטרומס. Hordaland וטרומס נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לTromsø הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לTromsø הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .