מרחק בודפשט - Luck, Wisconsin

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין בודפשט לLuck הוא 7,720 קילומטר.

בודפשט (1,741,041 תושבים) נמצאת בHungary. Luck נמצאת בWisconsin, United States.

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין בודפשט לLuck הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .