מרחק Florence, Tuscany - Velletri

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Florence לVelletri הוא 265 קילומטר.

Florence (378,000 תושבים) נמצאת בTuscany. Velletri (53,298 תושבים) נמצאת בלציו. Tuscany ולציו נמצאות שתיהן בItaly. Italy נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Florence לVelletri הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Florence לVelletri הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .