מרחק Hildesheim - גוסלאר

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Hildesheim לגוסלאר הוא 43 קילומטר.

Hildesheim (103,249 תושבים) נמצאת בNiedersachsen. גוסלאר נמצאת בנידרזאקסן (סקסוניה תחתית). Niedersachsen ונידרזאקסן (סקסוניה תחתית) נמצאות שתיהן בGermany. Germany נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Hildesheim לגוסלאר הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Hildesheim לגוסלאר הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .