מרחק Horsens, Midtjylland - 7100 Vejle, Syddanmark

התכוונתם ל: 9260 Horsens, Nordjylland | 9310 Horsens, Nordjylland התכוונתם ל: 5672 Vejle, Syddanmark

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Horsens לVejle הוא 25 קילומטר.

Horsens (54,450 תושבים) נמצאת בMidtjylland. Vejle (51,804 תושבים) נמצאת בSyddanmark. Midtjylland וSyddanmark נמצאות שתיהן בDenmark. Denmark נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Horsens לVejle הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Horsens לVejle הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .