מרחק חימקי - Velsk

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין חימקי לVelsk הוא 638 קילומטר.

חימקי נמצאת במחוז מוסקובסקי. Velsk נמצאת במחוז ארכנגלסק. מחוז מוסקובסקי ומחוז ארכנגלסק נמצאות שתיהן בRussia. Russia נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חימקי לVelsk הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חימקי לVelsk הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .