מרחק Kongsberg - אוסלו

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Kongsberg לאוסלו הוא 68 קילומטר.

Kongsberg (25,090 תושבים) ואוסלו (623,966 תושבים) נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Kongsberg לאוסלו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Kongsberg לאוסלו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .