מרחק Lund, Skåne Län - Kristianstad

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Lund לKristianstad הוא 71 קילומטר.

Lund (82,800 תושבים) וKristianstad (35,711 תושבים) נמצאות שתיהן בSkåne Län, Sweden. Sweden נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לKristianstad הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לKristianstad הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .