מרחק Lund, Skåne Län - נורשפינג

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Lund לנורשפינג הוא 368 קילומטר.

Lund (82,800 תושבים) נמצאת בSkåne Län. נורשפינג נמצאת ב. Skåne Län ו נמצאות שתיהן בSweden. Sweden נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לנורשפינג הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לנורשפינג הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .