מרחק Lund, Skåne Län - Trelleborg

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Lund לTrelleborg הוא 37 קילומטר.

Lund (82,800 תושבים) וTrelleborg (28,290 תושבים) נמצאות שתיהן בSkåne Län, Sweden. Sweden נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לTrelleborg הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Lund לTrelleborg הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .