מרחקים מאורנס

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אורנס לירושלים הוא 3,958 קילומטר.

אורנס נמצאת בגליציה, Spain. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים, Israel. Spain נמצאת ב. Israel נמצאת ב.

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אורנס לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .