מרחק אוסלו - Moss

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אוסלו לMoss הוא 54 קילומטר.

אוסלו (623,966 תושבים) וMoss נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אוסלו לMoss הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אוסלו לMoss הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .