מרחק פוזנן - Krotoszyn, Wielkopolskie

התכוונתם ל: Krotoszyn, Kujawsko-Pomorskie

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין פוזנן לKrotoszyn הוא 86 קילומטר.

פוזנן נמצאת בויילקופולסקי (פולין רבתי). Krotoszyn (29,421 תושבים) נמצאת בWielkopolskie. ויילקופולסקי (פולין רבתי) וWielkopolskie נמצאות שתיהן בPoland. Poland נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין פוזנן לKrotoszyn הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין פוזנן לKrotoszyn הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .