מרחק פוזנן - Leszno, Wielkopolskie

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין פוזנן לLeszno הוא 67 קילומטר.

פוזנן נמצאת בויילקופולסקי (פולין רבתי). Leszno (71,000 תושבים) נמצאת בWielkopolskie. ויילקופולסקי (פולין רבתי) וWielkopolskie נמצאות שתיהן בPoland. Poland נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין פוזנן לLeszno הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין פוזנן לLeszno הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .