מרחק Sandnes - Bergen, Hordaland

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Sandnes לBergen הוא 171 קילומטר.

Sandnes נמצאת ב. Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. וHordaland נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Sandnes לBergen הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Sandnes לBergen הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .