מרחקים מSetubal

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Setubal לירושלים הוא 4,046 קילומטר.

Setubal נמצאת בSetúbal, Portugal. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים, Israel. Portugal נמצאת ב. Israel נמצאת ב.

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Setubal לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .