מרחק Stavanger, Rogaland - Alesund

התכוונתם ל: Stavanger, Illinois

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Stavanger לAlesund הוא 392 קילומטר.

Stavanger (126,469 תושבים) נמצאת בRogaland. Alesund נמצאת בMøre og Romsdal. Rogaland וMøre og Romsdal נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Stavanger לAlesund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Stavanger לAlesund הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .