מרחק Stavanger, Rogaland - Bergen, Hordaland

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Stavanger לBergen הוא 160 קילומטר.

Stavanger (126,469 תושבים) נמצאת בRogaland. Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Rogaland וHordaland נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Stavanger לBergen הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Stavanger לBergen הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .