מרחק Strasbourg, Alsace - Colmar, Alsace

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Strasbourg לColmar הוא 62 קילומטר.

Strasbourg (272,975 תושבים) וColmar (65,713 תושבים) נמצאות שתיהן בAlsace, France. France נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Strasbourg לColmar הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Strasbourg לColmar הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .