מרחק טרני - Civitavecchia

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין טרני לCivitavecchia הוא 87 קילומטר.

טרני (113,444 תושבים) נמצאת באומבריה. Civitavecchia (51,969 תושבים) נמצאת בלציו. אומבריה ולציו נמצאות שתיהן בItaly. Italy נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין טרני לCivitavecchia הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין טרני לCivitavecchia הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .