מרחק Velletri - Teramo

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Velletri לTeramo הוא 133 קילומטר.

Velletri (53,298 תושבים) נמצאת בלציו. Teramo (55,106 תושבים) נמצאת בAbruzzi. לציו וAbruzzi נמצאות שתיהן בItaly. Italy נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Velletri לTeramo הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Velletri לTeramo הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .