מרחק Velletri - Viterbo, Lazio

התכוונתם ל: Viterbo, Caldas | Viterbo, Texas

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Velletri לViterbo הוא 99 קילומטר.

Velletri (53,298 תושבים) נמצאת בלציו. Viterbo (63,597 תושבים) נמצאת בLazio. לציו וLazio נמצאות שתיהן בItaly. Italy נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Velletri לViterbo הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Velletri לViterbo הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .