מרחק וילנה - Molėtai

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין וילנה לMolėtai הוא 61 קילומטר.

וילנה (554,060 תושבים) נמצאת בVilnius County. Molėtai נמצאת בUtena County. Vilnius County וUtena County נמצאות שתיהן בLithuania. Lithuania נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין וילנה לMolėtai הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין וילנה לMolėtai הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .