מרחק Bergen, Hordaland - Leirvik

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לLeirvik הוא 67 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) נמצאת בHordaland. Leirvik (13,478 תושבים) נמצאת ב. Hordaland ו נמצאות שתיהן בNorway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לLeirvik הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לLeirvik הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .