מרחק Bergen, Hordaland - Ytre Arna

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Bergen לYtre Arna הוא 10 קילומטר.

Bergen (2,613 תושבים) וYtre Arna נמצאות שתיהן בHordaland, Norway. Norway נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לYtre Arna הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Bergen לYtre Arna הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .