פרטי החברה

פרטי החברה

כל הנתונים נמסרים ללא ערבות.

mailto: info@distance24.org

מקורות הנתונים הגאוגרפיים:

GeoNames, DBpedia, Google Maps, Yahoo GeoPlanet.